Xuân Nghiêm

Sắp xếp:
Bóng đèn cao áp metal hali MHN-TD 250W FC2 1CT/12

Bóng đèn cao áp metal hali MHN-TD 250W FC2 1CT/12

Mã sp: MHN-TD 250W FC2 1CT/12
Giá bán: 4,500,000 đ
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Mã sp: MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Giá bán: Liên hệ
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Mã sp: MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
Giá bán: Liên hệ
Bóng đèn nhuộm da Isolde CLeo HPA 400/30 S

Bóng đèn nhuộm da Isolde CLeo HPA 400/30 S

Mã sp: Isolde CLeo HPA 400/30 S
Giá bán: Liên hệ
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10

Mã sp: R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
Giá bán: 450,000 đ
Giá NY: 500,000 đ
Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /840 RX7S 1CT/12

Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /840 RX7S 1CT/12

Mã sp: MHN-TD 150W /840 RX7S 1CT/12
Giá bán: 250,000 đ
Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12

Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12

Mã sp: MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12
Giá bán: 300,000 đ
Giá NY: 350,000 đ
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Mã sp: MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Giá bán: 300,000 đ
Giá NY: 350,000 đ
MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

Mã sp: MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12
Giá bán: 230,000 đ
Giá NY: 250,000 đ
MH1500/U S.K. 6 PK

MH1500/U S.K. 6 PK

Mã sp: MH1500/U S.K. 6 PK
Giá bán: 1,850,000 đ
Giá NY: 1,908,200 đ
MH1000/U 6PK

MH1000/U 6PK

Mã sp: MH1000/U 6PK
Giá bán: 900,000 đ
Giá NY: 942,000 đ
Bóng đèn cao áp HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Bóng đèn cao áp HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Mã sp: HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Giá bán: 2,300,000 đ
Giá NY: 2,500,000 đ
Bóng cao áp SON-T 1000W E E40 1SL/4

Bóng cao áp SON-T 1000W E E40 1SL/4

Mã sp: SON-T 1000W E E40 1SL/4
Giá bán: 1,585,000 đ
Giá NY: 1,770,200 đ
SON-T 250W E E40 SL/12

SON-T 250W E E40 SL/12

Mã sp: SON-T 250W E E40 SL/12
Giá bán: 185,000 đ
Giá NY: 261,800 đ
SON-T 150W E E40 SL/12

SON-T 150W E E40 SL/12

Mã sp: SON-T 150W E E40 SL/12
Giá bán: 235,000 đ
Giá NY: 264,100 đ
SON-T 100W E E40 SL/12

SON-T 100W E E40 SL/12

Mã sp: SON-T 100W E E40 SL/12
Giá bán: 215,000 đ
Giá NY: 236,000 đ
SON-T 70W/220 E27 1CT/12

SON-T 70W/220 E27 1CT/12

Mã sp: SON-T 70W/220 E27 1CT/12
Giá bán: 188,500 đ
Giá NY: 214,500 đ
Thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 220-230V 1SL/6

Thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 220-230V 1SL/6

Mã sp: ML 500W E40 220-230V 1SL/6
Giá bán: 180,000 đ
Giá NY: 200,000 đ
Thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12

Thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12

Mã sp: ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12
Giá bán: 150,000 đ
Giá NY: 170,000 đ
Đối tác
quảng cáo phải 2
^ Về đầu trang

友情链接:代孕 武汉代孕 捐卵 武汉代孕 代孕 代孕 武汉代孕 代孕

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕