Xuân Nghiêm

 • Kết nối với chúng tôi

 • Sắp xếp:
  Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /840 RX7S 1CT/12

  Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /840 RX7S 1CT/12

  Mã sp: MHN-TD 150W /840 RX7S 1CT/12
  Giá bán: 250,000 đ
  Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12

  Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12

  Mã sp: MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12
  Giá bán: 300,000 đ
  Giá NY: 350,000 đ
  MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

  MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

  Mã sp: MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
  Giá bán: 300,000 đ
  Giá NY: 350,000 đ
  MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

  MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

  Mã sp: MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12
  Giá bán: 230,000 đ
  Giá NY: 250,000 đ
  MH1500/U S.K. 6 PK

  MH1500/U S.K. 6 PK

  Mã sp: MH1500/U S.K. 6 PK
  Giá bán: 1,850,000 đ
  Giá NY: 1,908,200 đ
  MH1000/U 6PK

  MH1000/U 6PK

  Mã sp: MH1000/U 6PK
  Giá bán: 900,000 đ
  Giá NY: 942,000 đ
  Bóng đèn cao áp HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

  Bóng đèn cao áp HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

  Mã sp: HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
  Giá bán: 2,300,000 đ
  Giá NY: 2,500,000 đ
  Bóng cao áp SON-T 1000W E E40 1SL/4

  Bóng cao áp SON-T 1000W E E40 1SL/4

  Mã sp: SON-T 1000W E E40 1SL/4
  Giá bán: 1,585,000 đ
  Giá NY: 1,770,200 đ
  SON-T 250W E E40 SL/12

  SON-T 250W E E40 SL/12

  Mã sp: SON-T 250W E E40 SL/12
  Giá bán: 185,000 đ
  Giá NY: 261,800 đ
  SON-T 150W E E40 SL/12

  SON-T 150W E E40 SL/12

  Mã sp: SON-T 150W E E40 SL/12
  Giá bán: 235,000 đ
  Giá NY: 264,100 đ
  SON-T 100W E E40 SL/12

  SON-T 100W E E40 SL/12

  Mã sp: SON-T 100W E E40 SL/12
  Giá bán: 215,000 đ
  Giá NY: 236,000 đ
  SON-T 70W/220 E27 1CT/12

  SON-T 70W/220 E27 1CT/12

  Mã sp: SON-T 70W/220 E27 1CT/12
  Giá bán: 188,500 đ
  Giá NY: 214,500 đ
  Thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 220-230V 1SL/6

  Thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 220-230V 1SL/6

  Mã sp: ML 500W E40 220-230V 1SL/6
  Giá bán: 180,000 đ
  Giá NY: 200,000 đ
  Thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12

  Thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12

  Mã sp: ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12
  Giá bán: 150,000 đ
  Giá NY: 170,000 đ
  Thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V 1SL/12

  Thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V 1SL/12

  Mã sp: Thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V 1SL/12
  Giá bán: 150,000 đ
  Giá NY: 170,000 đ
  Thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24

  Thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24

  Mã sp: Thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24
  Giá bán: 154,000 đ
  Giá NY: 224,000 đ
  Thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 220-230V 1CT/24

  Thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 220-230V 1CT/24

  Mã sp: Thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 220-230V 1CT/24
  Giá bán: 155,000 đ
  Giá NY: 176,273 đ
  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

  Mã sp: Thủy ngân gián tiếp HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6
  Giá bán: 325,000 đ
  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 250W/542 E40 1SL/12

  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 250W/542 E40 1SL/12

  Mã sp: Thủy ngân gián tiếp HPL-N 250W/542 E40 1SL/12
  Giá bán: 155,000 đ
  Giá NY: 165,000 đ
  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 125W/542 E27 1CT/24

  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 125W/542 E27 1CT/24

  Mã sp: Thủy ngân gián tiếp HPL-N 125W/542 E27 1CT/24
  Giá bán: Liên hệ
  Đối tác
  quảng cáo phải 2
  ^ Về đầu trang

  友情链接:代孕 武汉代孕 捐卵 武汉代孕 代孕 代孕 武汉代孕 代孕

  代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕

   
   
   
  Thiết kế website