Xuân Nghiêm

 • Kết nối với chúng tôi

 • Sắp xếp:
  Chấn lưu dùng Xitanium cho đèn LED

  Chấn lưu dùng Xitanium cho đèn LED

  Mã sp: 𝐗𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐮𝐦 𝟏𝟎𝐖 𝟎.𝟐𝟓𝐀 𝟒𝟎𝐕 𝐓𝐄 𝐒𝐂 𝟐𝟑𝟎𝐕
  Giá bán: 350,000 đ
  Chấn lưu điện tử Advance Pure Volt IUV-2S60-M4-LD

  Chấn lưu điện tử Advance Pure Volt IUV-2S60-M4-LD

  Mã sp: Advance Pure Volt IUV-2S60-M4-LD
  Giá bán: 3,500,000 đ
  HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

  HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

  Mã sp: HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
  Giá bán: Liên hệ
  Chấn lưu điện tử HF-S 3/4 18 TL-D

  Chấn lưu điện tử HF-S 3/4 18 TL-D

  Mã sp: HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
  Giá bán: Liên hệ
  Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V I220

  Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V I220

  Mã sp: Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V I220
  Giá bán: 4,500,000 đ
  CERTADRIVE 44W 200-350mA 125V DS 230V

  CERTADRIVE 44W 200-350mA 125V DS 230V

  Mã sp: CERTADRIVE 44W 200-350mA 125V DS 230V
  Giá bán: 300,000 đ
  Chấn lưu HF-S 254 TL5 220-240V

  Chấn lưu HF-S 254 TL5 220-240V

  Mã sp: HF-S 254 TL5 220-240V
  Giá bán: 300,000 đ
  Giá NY: 3,500,000 đ
  Chấn lưu điện tử HF-S 154 TL5 220-240V

  Chấn lưu điện tử HF-S 154 TL5 220-240V

  Mã sp: Ballast HF-S 154 TL5
  Giá bán: 350,000 đ
  Chấn lưu HF-S 158 TLD 220-240V

  Chấn lưu HF-S 158 TLD 220-240V

  Mã sp: Ballast HF-S 158 TLD 220-240V
  Giá bán: 300,000 đ
  Chấn lưu HF-S 258 TLD 220-240V

  Chấn lưu HF-S 258 TLD 220-240V

  Mã sp: HF-S 258 TLD 220-240V
  Giá bán: 350,000 đ
  Chấn lưu TUV 325W XPT Lamp Driver

  Chấn lưu TUV 325W XPT Lamp Driver

  Mã sp: TUV 325W XPT Lamp Driver
  Giá bán: 3,500,000 đ
  Giá NY: 3,500,000 đ
  CWA 1000W

  CWA 1000W

  Mã sp: CWA 1000W
  Giá bán: 3,700,840 đ
  BHL 1000L 202

  BHL 1000L 202

  Mã sp: BHL 1000L 202
  Giá bán: 3,109,700 đ
  EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz

  EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz

  Mã sp: EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz
  Giá bán: 191,400 đ
  EB-Ci 1-2 14-28W 220-240v 50/60 Hz

  EB-Ci 1-2 14-28W 220-240v 50/60 Hz

  Mã sp: EB-Ci 1-2 14-28W 220-240v 50/60 Hz
  Giá bán: 191,400 đ
  EB-C 214 TL5 220-240V 50/60Hz

  EB-C 214 TL5 220-240V 50/60Hz

  Mã sp: EB-C 214 TL5 220-240V 50/60
  Giá bán: 140,000 đ
  Giá NY: 200,000 đ
  EB-C 136 TLD 220-240V 50/60Hz

  EB-C 136 TLD 220-240V 50/60Hz

  Mã sp: EB-C 136 TLD 220-240V 50/60Hz
  Giá bán: 145,000 đ
  Giá NY: 200,000 đ
  EB-C 236 TLD 220-240V 50/60Hz

  EB-C 236 TLD 220-240V 50/60Hz

  Mã sp: EB-C 236 TLD 220-240V 50/60Hz
  Giá bán: 165,000 đ
  Giá NY: 190,000 đ
  BTA 36W 220V C SC

  BTA 36W 220V C SC

  Mã sp: BTA 36W 220V C SC
  Giá bán: 125,000 đ
  Giá NY: 150,000 đ
  BTA 18W 220V C SC

  BTA 18W 220V C SC

  Mã sp: BTA 18W 220V C SC
  Giá bán: 125,000 đ
  Giá NY: 150,000 đ
  EB-C226 PLT/C

  EB-C226 PLT/C

  Mã sp: EB-C226 PLT/C
  Giá bán: 130,000 đ
  Giá NY: 160,000 đ
  EB-C126 PLT/C

  EB-C126 PLT/C

  Mã sp: EB-C126 PLT/C
  Giá bán: 130,000 đ
  Giá NY: 160,000 đ
  SU 52 Ignitor

  SU 52 Ignitor

  Mã sp: Kích PHILIPS SU52 2000W 380V
  Giá bán: Liên hệ
  SU 42-S

  SU 42-S

  Mã sp: SU 42-S
  Giá bán: 200,000 đ
  Giá NY: 225,800 đ
  CA 50FT28

  CA 50FT28

  Mã sp: CA 50FT28
  Giá bán: 185,900 đ
  Giá NY: 234,600 đ
  CP 32CT28

  CP 32CT28

  Mã sp: CP 32CT28
  Giá bán: 129,000 đ
  Giá NY: 1,510,000 đ
  CP 25BU28

  CP 25BU28

  Mã sp: CP 25BU28
  Giá bán: 75,000 đ
  Giá NY: 100,000 đ
  CP 18CP28

  CP 18CP28

  Mã sp: CP 18CP28
  Giá bán: 67,500 đ
  Giá NY: 97,400 đ
  CP 15BU28

  CP 15BU28

  Mã sp: CP 15BU28
  Giá bán: 60,000 đ
  Giá NY: 70,000 đ
  CP 12BO28

  CP 12BO28

  Mã sp: CP 12BO28
  Giá bán: 68,500 đ
  CP08BO28 CAP 250V 8.0uF

  CP08BO28 CAP 250V 8.0uF

  Mã sp: CP08BO28 CAP 250V 8.0uF
  Giá bán: 25,000 đ
  Giá NY: 40,000 đ
  Tụ dầu CWACAP30

  Tụ dầu CWACAP30

  Mã sp: Tụ dầu CWACAP30
  Giá bán: 413,500 đ
  SS-CWACAP30

  SS-CWACAP30

  Mã sp: SS-CWACAP30
  Giá bán: Liên hệ
  Kích SN58 PLUS IGNITOR

  Kích SN58 PLUS IGNITOR

  Mã sp: SN58 PLUS IGNITOR
  Giá bán: 57,500 đ
  Giá NY: 70,000 đ
  Kích đèn cao áp Sodium Philips SN56

  Kích đèn cao áp Sodium Philips SN56

  Mã sp: Kích SN 56
  Giá bán: 250,000 đ
  Giá NY: 332,200 đ
  Kích SI 51

  Kích SI 51

  Mã sp: SI 51 PLUS IGNITOR
  Giá bán: 67,500 đ
  Giá NY: 97,900 đ
  Kích SI 52

  Kích SI 52

  Mã sp: Kích SI 52
  Giá bán: 95,450 đ
  Giá NY: 136,400 đ
  Tụ - Kích điện SI 52 IGNITOR

  Tụ - Kích điện SI 52 IGNITOR

  Mã sp: Tụ - Kích điện SI 52 IGNITOR
  Giá bán: 95,450 đ
  Giá NY: 136,400 đ
  Đối tác
  quảng cáo phải 2
  ^ Về đầu trang

  友情链接:代孕 武汉代孕 捐卵 武汉代孕 代孕 代孕 武汉代孕 代孕

  代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕

   
   
   
   
  Thiết kế website