Xuân Nghiêm

Sắp xếp:
Chấn lưu dùng Xitanium cho đèn LED

Chấn lưu dùng Xitanium cho đèn LED

Mã sp: 𝐗𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐮𝐦 𝟏𝟎𝐖 𝟎.𝟐𝟓𝐀 𝟒𝟎𝐕 𝐓𝐄 𝐒𝐂 𝟐𝟑𝟎𝐕
Giá bán: 350,000 đ
Chấn lưu điện tử  Advance Pure Volt IUV-2S60-M4-LD

Chấn lưu điện tử Advance Pure Volt IUV-2S60-M4-LD

Mã sp: Advance Pure Volt IUV-2S60-M4-LD
Giá bán: 3,500,000 đ
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Mã sp: HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
Giá bán: Liên hệ
Chấn lưu điện tử HF-S 3/4 18 TL-D

Chấn lưu điện tử HF-S 3/4 18 TL-D

Mã sp: HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Giá bán: Liên hệ
Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V I220

Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V I220

Mã sp: Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V I220
Giá bán: 4,500,000 đ
CERTADRIVE 44W 200-350mA 125V DS 230V

CERTADRIVE 44W 200-350mA 125V DS 230V

Mã sp: CERTADRIVE 44W 200-350mA 125V DS 230V
Giá bán: 300,000 đ
Chấn lưu HF-S 254 TL5 220-240V

Chấn lưu HF-S 254 TL5 220-240V

Mã sp: HF-S 254 TL5 220-240V
Giá bán: 300,000 đ
Giá NY: 3,500,000 đ
Chấn lưu điện tử  HF-S 154 TL5 220-240V

Chấn lưu điện tử HF-S 154 TL5 220-240V

Mã sp: Ballast HF-S 154 TL5
Giá bán: 350,000 đ
Chấn lưu HF-S 158 TLD 220-240V

Chấn lưu HF-S 158 TLD 220-240V

Mã sp: Ballast HF-S 158 TLD 220-240V
Giá bán: 300,000 đ
Chấn lưu HF-S 258 TLD 220-240V

Chấn lưu HF-S 258 TLD 220-240V

Mã sp: HF-S 258 TLD 220-240V
Giá bán: 350,000 đ
Chấn lưu TUV 325W XPT Lamp Driver

Chấn lưu TUV 325W XPT Lamp Driver

Mã sp: TUV 325W XPT Lamp Driver
Giá bán: 3,500,000 đ
Giá NY: 3,500,000 đ
CWA 1000W

CWA 1000W

Mã sp: CWA 1000W
Giá bán: 3,700,840 đ
BHL 1000L 202

BHL 1000L 202

Mã sp: BHL 1000L 202
Giá bán: 3,109,700 đ
EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz

EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz

Mã sp: EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz
Giá bán: 191,400 đ
EB-Ci 1-2 14-28W 220-240v 50/60 Hz

EB-Ci 1-2 14-28W 220-240v 50/60 Hz

Mã sp: EB-Ci 1-2 14-28W 220-240v 50/60 Hz
Giá bán: 191,400 đ
EB-C 214 TL5 220-240V 50/60Hz

EB-C 214 TL5 220-240V 50/60Hz

Mã sp: EB-C 214 TL5 220-240V 50/60
Giá bán: 140,000 đ
Giá NY: 200,000 đ
EB-C 136 TLD 220-240V 50/60Hz

EB-C 136 TLD 220-240V 50/60Hz

Mã sp: EB-C 136 TLD 220-240V 50/60Hz
Giá bán: 145,000 đ
Giá NY: 200,000 đ
EB-C 236 TLD 220-240V 50/60Hz

EB-C 236 TLD 220-240V 50/60Hz

Mã sp: EB-C 236 TLD 220-240V 50/60Hz
Giá bán: 165,000 đ
Giá NY: 190,000 đ
BTA 36W 220V C SC

BTA 36W 220V C SC

Mã sp: BTA 36W 220V C SC
Giá bán: 125,000 đ
Giá NY: 150,000 đ
BTA 18W 220V C SC

BTA 18W 220V C SC

Mã sp: BTA 18W 220V C SC
Giá bán: 125,000 đ
Giá NY: 150,000 đ
EB-C226 PLT/C

EB-C226 PLT/C

Mã sp: EB-C226 PLT/C
Giá bán: 130,000 đ
Giá NY: 160,000 đ
EB-C126 PLT/C

EB-C126 PLT/C

Mã sp: EB-C126 PLT/C
Giá bán: 130,000 đ
Giá NY: 160,000 đ
SU 52 Ignitor

SU 52 Ignitor

Mã sp: Kích PHILIPS SU52 2000W 380V
Giá bán: Liên hệ
SU 42-S

SU 42-S

Mã sp: SU 42-S
Giá bán: 200,000 đ
Giá NY: 225,800 đ
CA 50FT28

CA 50FT28

Mã sp: CA 50FT28
Giá bán: 185,900 đ
Giá NY: 234,600 đ
CP 32CT28

CP 32CT28

Mã sp: CP 32CT28
Giá bán: 129,000 đ
Giá NY: 1,510,000 đ
CP 25BU28

CP 25BU28

Mã sp: CP 25BU28
Giá bán: 75,000 đ
Giá NY: 100,000 đ
CP 18CP28

CP 18CP28

Mã sp: CP 18CP28
Giá bán: 67,500 đ
Giá NY: 97,400 đ
CP 15BU28

CP 15BU28

Mã sp: CP 15BU28
Giá bán: 60,000 đ
Giá NY: 70,000 đ
CP 12BO28

CP 12BO28

Mã sp: CP 12BO28
Giá bán: 68,500 đ
CP08BO28 CAP 250V 8.0uF

CP08BO28 CAP 250V 8.0uF

Mã sp: CP08BO28 CAP 250V 8.0uF
Giá bán: 25,000 đ
Giá NY: 40,000 đ
Tụ dầu CWACAP30

Tụ dầu CWACAP30

Mã sp: Tụ dầu CWACAP30
Giá bán: 413,500 đ
SS-CWACAP30

SS-CWACAP30

Mã sp: SS-CWACAP30
Giá bán: Liên hệ
Kích SN58 PLUS IGNITOR

Kích SN58 PLUS IGNITOR

Mã sp: SN58 PLUS IGNITOR
Giá bán: 57,500 đ
Giá NY: 70,000 đ
Kích đèn cao áp Sodium Philips SN56

Kích đèn cao áp Sodium Philips SN56

Mã sp: Kích SN 56
Giá bán: 250,000 đ
Giá NY: 332,200 đ
Kích SI 51

Kích SI 51

Mã sp: SI 51 PLUS IGNITOR
Giá bán: 67,500 đ
Giá NY: 97,900 đ
Kích SI 52

Kích SI 52

Mã sp: Kích SI 52
Giá bán: 95,450 đ
Giá NY: 136,400 đ
Tụ - Kích điện SI 52 IGNITOR

Tụ - Kích điện SI 52 IGNITOR

Mã sp: Tụ - Kích điện SI 52 IGNITOR
Giá bán: 95,450 đ
Giá NY: 136,400 đ
Đối tác
quảng cáo phải 2
^ Về đầu trang

友情链接:代孕 武汉代孕 捐卵 武汉代孕 代孕 代孕 武汉代孕 代孕

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕