Xuân Nghiêm

 • Kết nối với chúng tôi

 • Sắp xếp:
  Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /840 RX7S 1CT/12

  Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /840 RX7S 1CT/12

  Mã sp: MHN-TD 150W /840 RX7S 1CT/12
  Giá bán: Liên hệ
  Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12

  Bóng đèn cao áp MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12

  Mã sp: MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12
  Giá bán: 300,000 đ
  Giá NY: 350,000 đ
  MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

  MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

  Mã sp: MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
  Giá bán: 300,000 đ
  Giá NY: 350,000 đ
  MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

  MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

  Mã sp: MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12
  Giá bán: 230,000 đ
  Giá NY: 250,000 đ
  MH1500/U S.K. 6 PK

  MH1500/U S.K. 6 PK

  Mã sp: MH1500/U S.K. 6 PK
  Giá bán: 1,850,000 đ
  Giá NY: 1,908,200 đ
  MH1000/U 6PK

  MH1000/U 6PK

  Mã sp: MH1000/U 6PK
  Giá bán: 900,000 đ
  Giá NY: 942,000 đ
  Bóng đèn cao áp HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

  Bóng đèn cao áp HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

  Mã sp: HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
  Giá bán: 2,300,000 đ
  Giá NY: 2,500,000 đ
  Bóng cao áp SON-T 1000W E E40 1SL/4

  Bóng cao áp SON-T 1000W E E40 1SL/4

  Mã sp: SON-T 1000W E E40 1SL/4
  Giá bán: 1,585,000 đ
  Giá NY: 1,770,200 đ
  SON-T 250W E E40 SL/12

  SON-T 250W E E40 SL/12

  Mã sp: SON-T 250W E E40 SL/12
  Giá bán: 185,000 đ
  Giá NY: 261,800 đ
  SON-T 150W E E40 SL/12

  SON-T 150W E E40 SL/12

  Mã sp: SON-T 150W E E40 SL/12
  Giá bán: 235,000 đ
  Giá NY: 264,100 đ
  SON-T 100W E E40 SL/12

  SON-T 100W E E40 SL/12

  Mã sp: SON-T 100W E E40 SL/12
  Giá bán: 215,000 đ
  Giá NY: 236,000 đ
  SON-T 70W/220 E27 1CT/12

  SON-T 70W/220 E27 1CT/12

  Mã sp: SON-T 70W/220 E27 1CT/12
  Giá bán: 188,500 đ
  Giá NY: 214,500 đ
  Thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 220-230V 1SL/6

  Thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 220-230V 1SL/6

  Mã sp: ML 500W E40 220-230V 1SL/6
  Giá bán: 180,000 đ
  Giá NY: 200,000 đ
  Thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12

  Thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12

  Mã sp: ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12
  Giá bán: 150,000 đ
  Giá NY: 170,000 đ
  Thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V 1SL/12

  Thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V 1SL/12

  Mã sp: Thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V 1SL/12
  Giá bán: 150,000 đ
  Giá NY: 170,000 đ
  Thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24

  Thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24

  Mã sp: Thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24
  Giá bán: 154,000 đ
  Giá NY: 224,000 đ
  Thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 220-230V 1CT/24

  Thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 220-230V 1CT/24

  Mã sp: Thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 220-230V 1CT/24
  Giá bán: 155,000 đ
  Giá NY: 176,273 đ
  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

  Mã sp: Thủy ngân gián tiếp HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6
  Giá bán: 325,000 đ
  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 250W/542 E40 1SL/12

  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 250W/542 E40 1SL/12

  Mã sp: Thủy ngân gián tiếp HPL-N 250W/542 E40 1SL/12
  Giá bán: 155,000 đ
  Giá NY: 165,000 đ
  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 125W/542 E27 1CT/24

  Thủy ngân gián tiếp HPL-N 125W/542 E27 1CT/24

  Mã sp: Thủy ngân gián tiếp HPL-N 125W/542 E27 1CT/24
  Giá bán: Liên hệ
  Bóng đèn 𝐋𝐄𝐃𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 𝟔-𝟕𝟎𝐖 𝐒𝐓𝟔𝟒 𝐄𝟐𝟕 𝐖𝐖 𝐂𝐋 𝐍𝐃 𝐀𝐏𝐑

  Bóng đèn 𝐋𝐄𝐃𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 𝟔-𝟕𝟎𝐖 𝐒𝐓𝟔𝟒 𝐄𝟐𝟕 𝐖𝐖 𝐂𝐋 𝐍𝐃 𝐀𝐏𝐑

  Mã sp: 𝐋𝐄𝐃𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 𝟔-𝟕𝟎𝐖 𝐒𝐓𝟔𝟒 𝐄𝟐𝟕 𝐖𝐖 𝐂𝐋 𝐍𝐃 𝐀𝐏𝐑
  Giá bán: 190,000 đ
  Starter Kit Philips HueWCA 9W A60 E27 3 set VN

  Starter Kit Philips HueWCA 9W A60 E27 3 set VN

  Mã sp: Starter Kit Philips HueWCA 9W A60 E27 3 set VN
  Giá bán: 4,490,000 đ
  TForce HB 48 50W E27 830

  TForce HB 48 50W E27 830

  Mã sp: TForce HB 48 50W E27 830
  Giá bán: 497,000 đ
  Led DLStick 11W 6500K E27 220V

  Led DLStick 11W 6500K E27 220V

  Mã sp: Led DLStick 11W 6500K E27 220V
  Giá bán: 90,000 đ
  Giá NY: 141,900 đ
  DL Stick 7.5W E27

  DL Stick 7.5W E27

  Mã sp: DL Stick 7.5W E27
  Giá bán: 80,000 đ
  Giá NY: 107,800 đ
  Led Bulb Dimmable 5.5W E27 Warm White

  Led Bulb Dimmable 5.5W E27 Warm White

  Mã sp: Led Bulb Dimmable 5.5W E27 Warm White
  Giá bán: 190,000 đ
  Giá NY: 250,000 đ
  Essential Ledbulb 7w E27

  Essential Ledbulb 7w E27

  Mã sp: Essential Ledbulb 7w E27
  Giá bán: Liên hệ
  LEdbulb 23w

  LEdbulb 23w

  Mã sp: LEdbulb 23w
  Giá bán: Liên hệ
  LEdbulb Hilimen 27-200w

  LEdbulb Hilimen 27-200w

  Mã sp: LEdbulb Hilimen 27-200w
  Giá bán: Liên hệ
  LEdbulb Hilimen 33w

  LEdbulb Hilimen 33w

  Mã sp: LEdbulb Hilimen 33w
  Giá bán: Liên hệ
  LEdbulb Hilimen 400w

  LEdbulb Hilimen 400w

  Mã sp: LEdbulb Hilimen 400w
  Giá bán: Liên hệ
  Ledbulb Led 10,5W

  Ledbulb Led 10,5W

  Mã sp: Ledbulb Led 10,5W
  Giá bán: Liên hệ
  Ledbulb master DT 9-60w

  Ledbulb master DT 9-60w

  Mã sp: Ledbulb master DT 9-60w
  Giá bán: Liên hệ
  Ledbulb mini 4w

  Ledbulb mini 4w

  Mã sp: Ledbulb mini 4w
  Giá bán: Liên hệ
  LedBulb 3W ESS P45APR Philips

  LedBulb 3W ESS P45APR Philips

  Mã sp: LedBulb 3W ESS P45APR Philips
  Giá bán: Liên hệ
  XGP500 1xLED/RD 100-240V

  XGP500 1xLED/RD 100-240V

  Mã sp: XGP500
  Giá bán: 4,000,000 đ
  Essential ledbulb 9w

  Essential ledbulb 9w

  Mã sp: Essential ledbulb 9w
  Giá bán: Liên hệ
  Essential ledbulb 12w

  Essential ledbulb 12w

  Mã sp: Essential ledbulb 12w
  Giá bán: Liên hệ
  Led bulb 8w

  Led bulb 8w

  Mã sp: Led bulb 8w
  Giá bán: Liên hệ
  Led bulb philips 13w

  Led bulb philips 13w

  Mã sp: Led bulb philips 13w
  Giá bán: Liên hệ
  Bóng huỳnh quang vòng TL-E 32W/54-765 1CT/20

  Bóng huỳnh quang vòng TL-E 32W/54-765 1CT/20

  Mã sp: TL-E 32W/54-765 1CT/20
  Giá bán: Liên hệ
  𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐋-𝐃 𝟗𝟎 𝐃𝐞 𝐋𝐮𝐱𝐞 𝟓𝟖𝐖/𝟗𝟓𝟎 𝐒𝐋𝐕/𝟏𝟎

  𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐋-𝐃 𝟗𝟎 𝐃𝐞 𝐋𝐮𝐱𝐞 𝟓𝟖𝐖/𝟗𝟓𝟎 𝐒𝐋𝐕/𝟏𝟎

  Mã sp: 𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐋-𝐃 𝟗𝟎 𝐃𝐞 𝐋𝐮𝐱𝐞 𝟓𝟖𝐖/𝟗𝟓𝟎 𝐒𝐋𝐕/𝟏𝟎
  Giá bán: 550,000 đ
  Giá NY: 600,000 đ
  MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

  MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

  Mã sp: MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
  Giá bán: Liên hệ
  Đèn bàn diệt khuẩn UV-C Disinfection Desk Lamp

  Đèn bàn diệt khuẩn UV-C Disinfection Desk Lamp

  Mã sp: UV-C Disinfection Desk Lamp
  Giá bán: 2,100,000 đ
  Bóng huỳnh quang TL Mini 8W/54-765

  Bóng huỳnh quang TL Mini 8W/54-765

  Mã sp: TL Mini 8W/54-765
  Giá bán: 65,000 đ
  Giá NY: 70,000 đ
  Projection Lamp Type 7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

  Projection Lamp Type 7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

  Mã sp: Projection Lamp Type 7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
  Giá bán: 170,000 đ
  Master PL-L 36W/865/4P 1CT/25

  Master PL-L 36W/865/4P 1CT/25

  Mã sp: Master PL-L 36W/865/4P 1CT/25
  Giá bán: 145,000 đ
  Giá NY: 190,000 đ
  Master PL-L 55W/4P 1CT/25

  Master PL-L 55W/4P 1CT/25

  Mã sp: Master PL-L 55W/4P 1CT/25
  Giá bán: 165,000 đ
  Giá NY: 200,000 đ
  MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10

  MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10

  Mã sp: MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10
  Giá bán: 650,000 đ
  Giá NY: 700,000 đ
  TUV 15W/G15 T8

  TUV 15W/G15 T8

  Mã sp: TUV 15W/G15 T8
  Giá bán: 350,000 đ
  Giá NY: 450,000 đ
  TUV T8 F17 1SL/25

  TUV T8 F17 1SL/25

  Mã sp: TUV T8 F17 1SL/25
  Giá bán: 450,000 đ
  Giá NY: 500,000 đ
  TUV 30W 1SL/25

  TUV 30W 1SL/25

  Mã sp: TUV 30W 1SL/25
  Giá bán: 480,000 đ
  Giá NY: 680,000 đ
  TL-D 18W ACTINIC BL

  TL-D 18W ACTINIC BL

  Mã sp: TL-D 18W ACTINIC BL
  Giá bán: 170,000 đ
  Giá NY: 250,000 đ
  Actinic BL TL-D 15W

  Actinic BL TL-D 15W

  Mã sp: Actinic BL TL-D 15W
  Giá bán: 160,000 đ
  Giá NY: 235,000 đ
  Actinic BL TL-K 40W/10-R

  Actinic BL TL-K 40W/10-R

  Mã sp: Actinic BL TL-K 40W/10-R
  Giá bán: 550,000 đ
  Giá NY: 800,000 đ
  TL 20w/01 NARROWBAND UVB

  TL 20w/01 NARROWBAND UVB

  Mã sp: TL 20w/01 NARROWBAND UVB
  Giá bán: 1,750,000 đ
  Giá NY: 2,000,000 đ
  TL-D 36W BLB 1SL/25

  TL-D 36W BLB 1SL/25

  Mã sp: TL-D 36W BLB 1SL/25
  Giá bán: 590,000 đ
  Giá NY: 700,000 đ
  Bóng TL-D 18w BLB bóng tím UV

  Bóng TL-D 18w BLB bóng tím UV

  Mã sp: Bóng TL-D 18w BLB bóng tím UV
  Giá bán: 550,000 đ
  Giá NY: 650,000 đ
  MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

  MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

  Mã sp: MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10
  Giá bán: 300,000 đ
  Giá NY: 4,000,000 đ
  MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

  MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

  Mã sp: MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
  Giá bán: 390,000 đ
  Giá NY: 500,000 đ
  RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Black GM

  RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Black GM

  Mã sp: RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Black GM
  Giá bán: 1,200,000 đ
  Giá NY: 1,500,000 đ
  Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13

  Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13

  Mã sp: Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13
  Giá bán: 50,000 đ
  Giá NY: 82,500 đ
  Bóng LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G

  Bóng LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G

  Mã sp: LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G
  Giá bán: 50,000 đ
  Giá NY: 82,000 đ
  Bóng LED Ecofit LEDtube 1200mm 18W 765 T8 AP I G

  Bóng LED Ecofit LEDtube 1200mm 18W 765 T8 AP I G

  Mã sp: Ecofit LEDtube 1200mm 18W 765 T8 AP I G
  Giá bán: 60,000 đ
  Giá NY: 103,400 đ
  Bóng LED CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

  Bóng LED CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

  Mã sp: CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR
  Giá bán: 230,000 đ
  Giá NY: 280,000 đ
  Bóng LED CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR

  Bóng LED CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR

  Mã sp: CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR
  Giá bán: 190,000 đ
  Giá NY: 230,000 đ
  Bóng LED ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR

  Bóng LED ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR

  Mã sp: ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR
  Giá bán: 190,000 đ
  Giá NY: 220,000 đ
  Bóng LED ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

  Bóng LED ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

  Mã sp: ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR
  Giá bán: 220,000 đ
  Giá NY: 250,000 đ
  Bóng LED MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

  Bóng LED MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

  Mã sp: MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8
  Giá bán: 270,000 đ
  Giá NY: 350,000 đ
  Bóng tuýp Led MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

  Bóng tuýp Led MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

  Mã sp: MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8
  Giá bán: 300,000 đ
  Giá NY: 380,000 đ
  WT008C LED60/CW L1500 PSU

  WT008C LED60/CW L1500 PSU

  Mã sp: WT008C LED60/CW L1500 PSU
  Giá bán: 1,350,000 đ
  Giá NY: 1,500,000 đ
  WT008C LED40/CW L1200 PSU

  WT008C LED40/CW L1200 PSU

  Mã sp: WT008C LED40/CW L1200 PSU
  Giá bán: 860,000 đ
  Giá NY: 1,000,000 đ
  WT008C LED20/CW L600 PSU

  WT008C LED20/CW L600 PSU

  Mã sp: WT008C LED20/CW L600 PSU
  Giá bán: 650,000 đ
  Giá NY: 850,000 đ
  Máng tuýp LED 2x 1,2m

  Máng tuýp LED 2x 1,2m

  Mã sp: Máng tuýp LED 2x 1,2m
  Giá bán: Liên hệ
  Máng tuýp LED 1x 1,2m

  Máng tuýp LED 1x 1,2m

  Mã sp: Máng tuýp LED 1x 1,2m
  Giá bán: Liên hệ
  Máng đèn Tuýp LED 1x 1,2m có chóa

  Máng đèn Tuýp LED 1x 1,2m có chóa

  Mã sp: Máng đèn Tuýp LED 1x 1,2m có chóa
  Giá bán: Liên hệ
  MAS LEDtube 1200mm HO 14W T8

  MAS LEDtube 1200mm HO 14W T8

  Mã sp: MAS LEDtube 1200mm HO 14W T8
  Giá bán: Liên hệ
  Máng Led BN010C

  Máng Led BN010C

  Mã sp: Máng Led BN010C
  Giá bán: Liên hệ
  Máng Led BN011C

  Máng Led BN011C

  Mã sp: Máng Led BN011C
  Giá bán: Liên hệ
  Máng TMS008

  Máng TMS008

  Mã sp: Máng TMS008
  Giá bán: Liên hệ
  Đối tác
  quảng cáo phải 2
  ^ Về đầu trang

  友情链接:代孕 武汉代孕 捐卵 武汉代孕 代孕 代孕 武汉代孕 代孕

  代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕